Våre hovedprodukter:

HxT63 - Transmitter for konduktivitet


Ypperlig i forbindelse med PLS-styringer av vannverk, renseanlegg og lignende.


HCT63 Ledningsevne

HCT63 er spesielt beregnet på sensorer med to elektroder. Det er mulig å få to analoge utganger hvor den ene viser enten ledningsevne eller resistivitet og den andre temperaturen. Det er også to mekaniske utførelser hvor den ene muliggjør en direkte montering på sensoren, mens den andre utformingen er beregnet på veggmontasje med pluggbar kabelforbindelse til LTH’s sensorer med celle konstant på K=0,01, 0,1 og 1,0. Dette gjør det mulig å måle ledningsevne over et stort område fra ultrarent vann (0,055µS) til måling av hvilken konsentrasjon en gitt oppløsning har. (100mS).
 

HET63 Ledningsevne

HET63 er beregnet på LTH’s induktive sensorer. Har ellers de samme muligheter som HCT63, men med de fordeler som induktive sensorer har – at de ikke er så følsomme mot belegg og gir lang vedlikeholdsfri drift. LTH har et stort utvalg i sensorer.

 

Fordeler:

 • Hus i ledende ABS-plast, tetthetsgrad IP66
 • Utførelser for veggmontasje eller head mount, kabling med kontakter
 • Stort lysende LCD display med flere funksjoner
 • Enkel selvforklarende programmering
 • Hjelp og feilmeldinger direkte på displayet
 • Dobbel 4-20mA og reléutganger
 • Reléene kan konfigureres for av/på, tids- og puls proporsjonal kontroll
 • Alarm for feil, sensor, kalibrering, nivå, kontakt
 • Digitale innganger gjør det mulig å skifte område med fjernstyring
 • Målt ledningsevne og temperatur kan vises samtidig med 4-20mA utgang
 • Kontakter for enkel skifte av sensorer
 • Ikke nødvendig å åpne boksen, alle kabler har kontakter
 • Lav spenningsmating 15-30V AC eller DC

 

HXT63 serien består av 4 instrumenter som måler:

- HCT63 Ledningsevne for sensorer med elektroder / Resistivitet
- HET63 Ledningsevne for sensorer med induktivt målesystem /
  Konsentrasjon av oppløsning
- HPT63 pH / Redox
- HOT63 Oppløst oksygen


 

 

 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør