Våre hovedprodukter:

ECOLOG-NET - Datalogger

  • Full LAN, WLAN og USB kommunikasjon
  • Flere modeller for temperatur, relativ luftfuktighet og prosessignaler
  • Datalagring i logger, på server og sanntidsmonitorering med alarm
  • Lagring av 64.000 registreringer
  • Stort, tydelig display
  • ElproLOG-Net – brukervennlig software for avlesning og konfigurering
  • Tilfredsstiller: 21 CFR Part 11, GMP, GAMP4, GLP og Annex 11
  • Alarm muligheter
  • Leveres med kalibreringssertifikat


Ecolog-Net datalogger har lagringskapasitet for 64.000 registreringer som kan hentes opp fra en vilkårlig PC på nettet som har installert ElproNet programpakke. På plassen er det mulig å avlese målte verdier, dato, klokkeslett, alarmstatus og batteri kapasitet.

Ecolog-Net er utviklet for å kunne logge temperaturer og relativ luftfuktighet via ethernet. Data blir lagret i dataloggerens interne minne og kan overføres til en PC via nettverket. Ecolog-Net tilbyr høyeste grad av sikkerhet ettersom dataloggeren arbeider kontinuerlig selv om strømmen skulle gå. Det innebygde lithium-batteriet sørger for drift i månedsvis selv ved feil i strømforsyningen. Mange alarmfunksjoner i flere nivåer er bygd inn og gir alarmering lokalt eller over nettet ved feil.

Programvaren ElproNet gir full tilgang til alle data i dataloggeren og kan vise disse som kurvediagrammer eller tabeller med mulighet for utskrift på printer. En kan også programmere dataloggeren fra PC’en, til for eksempel hvor ofte den skal logge, alarmnivåer etc. Det er fullt mulig å tilkoble flere dataloggere på nettverket som kan avleses med samme program.

Ecolog-Net kan utstyres med antenne for WLAN (Wireless local area network) - trådløs overføring til nettet. Dette gir mange muligheter der kabelføring ikke er førstevalget.

Typiske brukere:
Lagerhus, kjølelager, kjølelager for farmasøytiske produkter, kjøledisker, lagerrom for næringsmidler, museum, bildegallerier, tekniske prosesser, klimaanlegg osv.

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør