Våre hovedprodukter:

ECOLOG - Dataloggere

  • Flere modeller for temperatur og relativ luftfuktighet med eller uten intern føler og opptil 4 eksterne følere
  • Stort, tydelig display som viser temperatur og alarmstatus for hver føler
  • Lagringskapasitet for 64000 temperaturmålinger med dato/tidspunkt
  • Enkel evaluering av innsamlede data m/windowsbasert PC-program (NB: Ikke inkludert i prisen)
  • Leveres med kalibreringssertifikat


Ecolog finnes i flere modeller med inngang for opptil 4 temperaturfølere og/eller følere for relativ luftfuktighet. Loggerne har minne for opptil 64000 registreringer med dato/tid, samt tydelig display som viser målt temperatur og høy/lav alarm for hver føler samt dato/klokke og batteristatus.

Enkelte modeller har tastatur som gir svært enkel betjening med mulighet for å vise temperatur-/alarm historikk i displayet, foreta re-setting av alarmverdier, samt kjøre utskrift av temperatur-/alarmdata til printer. Noen modeller kan knyttes opp mot ekstern alarm, f.eks. sirene eller telefon.

Datautskrift kan selvfølgelig også tas via PC. Dataprogrammet ElproLOG Win kan benyttes til samtlige modeller og gir svært gode muligheter for analyse av loggede data.

Ved utvikling av Ecolog er det lagt vekt på nøyaktighet og funksjonalitet, samt enkel installasjon og drift!

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør