Våre hovedprodukter:

DELTA4000 - 12kV isolasjons- diagnosetester

DELTA4000 er en kraftig 12kV (tanð) isolasjons-/ effektfaktor diagnosetester som utfører tilstandskontroll i diverse høyspenningsutstyr som transformatorer, gjennomføringer, brytere, kabler, overspenningsvern og roterende maskineri, ved å påføre spenning opp til 12kV og en variabel frekvens på 1 - 500Hz. Som en tilleggsfunksjon kan tomgangs-strømmen i en transformator måles.

DELTA4000 er en kraftig 12kV isolasjonstester som måler med vekselspenning lik nettfrekvensen slik at målingen får med seg hele impendansforholdet mellom testobjektet og jord eller skjerm. Det vil si at instrumentet måler spenningen, strømmen, kapasitansen og beregner tapet, tapets effektfaktor og tapsvinkel = tg ð. Tenker en seg at kapasitansen stort sett er konstant vil en svekkelse i den resistive isolasjonsmotstanden gi et direkte utslag på tapsvinkelen. Ved periodisk vedlikehold er dette av stor interesse å måle. Instrumentet egner seg derfor utmerket til rutinemessig vedlikehold.En utfyllende innebygd programvare - Power DB - letter arbeidet ved bruk i forbindelse med dokumentasjon og analyse av automatiske testprosedyrer. Instrumentet kan også styres manuelt vha. Delta Control Software hvor operatøren selv kan sette ønskede testparametre og manuelt justere testspenningen under test.

 

 

Lettest på markedet!


For å gjøre det enkelt å transportere instrumentet er det delt i to like enheter med en instrumentdel og en høyspenningsgenerator. Disse veier henholdsvis 14 og 22 kg som er å betrakte som lettvektere iforhold til sammenlignbart utstyr på markedet! Solide bærehåndtak forenkler arbeid med løfting/transport.

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør