Våre hovedprodukter:

VI-D1 / D3 - Fuktindikator

Kombinert fuktindikator for tre og betong, en "piggfri" måler fra Caisson.

 

  • Indikerer fukt i bakenforliggende materialer
  • Viser resultatet øyeblikkelig
  • Plasseres på overflaten
    dvs. ingen boring eller hull
  • Maks måledybde: Ca 3,5cm
  • Måleområde tre: 4 - 30%
  • For betong, andre byggematerialer og konstruksjoner vises resultatet som verdier fra 0 til 15, hvor 0 er helt tørt og 15 er svært fuktig

 

Fukt er et hyppig forekommende problem på byggeplasser og i eksisterende bygg. Problemet er dessuten stadig økende pga. kortere byggetider og tettere bygg.

Med Caisson fuktindukatorer kan grovundersøkelser gjøres uten å fjerne f.eks. gulvbelegg, da måleren også indikerer fukt i bakenforliggende materialer som isolasjon bak gipsplater, betong under gulvbelegg etc.

Modellen D3 er beregnet for bruk i campingvogn.

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør