Våre hovedprodukter:

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisen er pr. stk. dersom ikke annet er oppgitt. Det tas forbehold om endringer av valutakurser. Prisene er å forstå FCA Larvik.
 

 1. Tilbud

Tilbud er bindende bare innenfor den angitte tidsbegrensning, vanligvis 30 dager.
 

 1. Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi fraskriver oss ansvar for følgene av forsinkelser eller kansellering fra vår leverandør.
 

 1. Betalingsbetingelser

Betaling skal finne sted innen 20 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling vil vi i samarbeid med Hokas Credit AS påregne renter og gebyr i henhold til aktuell rente- og inkassolovgivning.
 

 1. Salgspant

Leverte varer forblir Tormatics eiendom inntil de er betalt i sin helhet, jfr. Panteloven.
 

 1. Reklamasjon

Reklamasjon skal skje innen 8 dager fra mottagelse av varen. Kjøperen må kontrollere varen for eventuelle feil og mangler ved mottagelsen. Se også garanti under pkt. 7.
 

 1. Garanti

Garanti gjelder på leverte produkter ved korrekt anvendelse, og dekker kun produktet som byttes eller repareres. Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte tap forårsaket av produksjonssvikt etc. Forsendelse foregår for kjøperens regning og risiko. Reklamasjonsrett faller bort dersom det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, eller hvis skader er oppstått som følge av ukyndig eller feilaktig behandling eller mangelfullt vedlikehold. Retten bortfaller også dersom betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Garantitiden er vanligvis 12 måneder, og gjelder fra leveringsdato.
 

 1. Reparasjon

Reparasjon som ikke inngår under garanti dekkes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko.
 

 1. Annullering

Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre eller akseptert den mottatte bestilling. Annullering av kjøpsavtale kan bare skje med selgers skriftlige samtykke.
 

 1. Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgers samtykke, og for kjøpers regning og risiko. Retur aksepteres kun for standard lagerførte produkter i uskadet stand i uskadet originalemballasje. Ved retur av varer belastes kjøperen et returgebyr på 20 % av salgssummen.
 

 1. Opplysninger gitt på nett

Vi bestreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar allikevel forbehold om at skrivefeil kan forekomme.
 

 1. Utlån

Ved utlån av produkter overtar kunden ansvaret for varen og originalemballasjen. Lånt utstyr returneres for kundens regning og risiko. Retur aksepteres kun for produkter i uskadet stand i uskadet originalemballasje. Ved skade på vare / emballasje belastes kunden et beløp tilsvarende reparasjon. Ved tap belastes kunden hele salgssummen.
 

 1. Oppføring i kunderegister

Ved henvendelse til oss godtar du å bli oppført i vårt kunderegister som benyttes til utsendelse av nyheter, kampanjer etc. pr. post og e-post. Du kan når som helst melde deg ut av vårt markedsføringsprogram.
 

 1. Unntak

Fravikelse av disse betingelser kan kun skje etter skriftlig avtale.

 

 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør