Våre hovedprodukter:

T601 MultiTasker - Tachometer med bluetooth

Jaquet T600 MultiTasker har 3 kanaler hvor 2 er for frekvens og 1 for analoge signaler, i tillegg er det 2 binære innganger. Instrumentet gir også mulighet for Bluetooth-overføringer til flere indikatorer.

Jaquet's løsninger innen turtalls-teknologi gir mulighet for det meste av tenkelige koblingsvarianter innen turtallsovervåking.
 

 • Høy nøyaktighet på hastighetsmåling med 0,002 % for nivågrenser og 0,1 % referert til 20mA utgangssignal
 • Innganger: 2 for frekvens, 1 for analoge signaler, 2 binære
 • Kan gi retningsanvisning og informasjon om saktegående bevegelse
 • Temperaturmåling med Pt100
 • Utganger: 2 for strømsløyfer, 4 reléer, 2 transistor åpen kollektor
 • Tilkobling for sensor av enhver aktuell teknologi
 • Ethernet tilkobling – konfigurering via Java™ basert programvare
 • Mange muligheter for innstilling av forskjellige parametre og alarmfunksjoner
 • Programmerbare logiske, diagnostiske og måletekniske funksjoner
 • Konfigureringsprogram ligger lagret i T600 for programmering og PC display
 • Plugg inn terminal
 
Spesielle fordeler:
 • Hurtig reléaksjon på 8 ms ved hastighetsoverskridelse
 • Nærmest ubegrensede muligheter 
 • Logiske alarmkombinasjoner sparer reléer og koblingsarbeid
 • Akselerasjonsmåling
 • Kompatibel med alle vanlige følertyper
 • GL godkjenning for marint bruk
 
Typiske anvendelser:
 • Turtallsovervåking og hastighetsmåling av turbiner
 • Oppstart og overvåking av dieselmotorer
 • Turtallsmåling av turboladere, T600 har to innganger
 • Utstyr hvor sikkerheten er en kritisk faktor
 • Universalt tachometer
 
T600 gir deg frihet til å velge den funksjon eller det systemopplegg som best passer din applikasjon. Du behøver ikke bruke tid på å tenke ut parallell- eller seriekoblinger, invertering og dobbel invertering av signaler bare for å oppnå det signalet du behøver, du kan bare konsentrere deg om det signalet som du behøver til slutt og definere en systemløsning. For eksempel trenger du en reléfunksjon så fort din maskin går clockwise hurtigere enn 300 rpm mens temperaturen fremdeles ikke har nådd arbeidstemperatur målt til 60°C på den analoge inngangen, ordner du dette med programmering av T600.
 
Med Bluetooth® opsjon kan en oppnå trådløs forbindelse til så mange som 7 digitale panelinstrumenter, type D211.11. Hvert instrument kan vise forskjellige data fra T600. Det er også mulig å koble T600 via kabel til et viserinstrument.
 
© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør