Våre hovedprodukter:

T501 DualTach - 2 kanals tachometer

DualTach T501 er et frekvensrelé fra spesialisten Jaquet. Ved å utnytte erfaringer innen måleteknikk med det siste nye innen mikroprosessorteknikk har Jaquet konstruert et relé med overbevisende data.

De to frekvensinngangene tar alle typer 2- og 3-tråds følere. T501 har innebygd intelligens for programmering av logiske funksjoner, diagnose og målinger. Overvåker tilkoblede følere ved å måle strømforbruk eventuelt elektromagnetiske følere for brudd.

T501 har to raske digital til analog konvertere som kan brukes til reguleringsformål og overvåkning. I tillegg er det 4 grensereléer for eksempelvis startkontroll og hastighetskontroll. T501 gir mulighet for å konstruere systemkontroll ved hjelp av logiske funksjoner som f.eks. kombinasjon av temperatur og hastighet, eller kan hende oljetrykk og hastighet.

Muligheter med ethernet. DualTach T501 har innebygd programvare som kan konfigureres via ethernet. Programvaren gjør det mulig på en grei og enkel måte å programmere enheten fra PC. I tillegg får en tilgang til lagrede parametere og kan vise måledata, relé og alarmstatus på PC.


Fordeler:

 • Høy nøyaktighet med 0,002% for grenseverdier og 0,25% for analog utgang
 • 2 frekvensinnganger, 2 analoge utganger, 4 reléutganger, 2 transistorutganger
 • Teknikk for å dekke alle følertyper
 • Ethernet interface, konfigurering via Windows program
 • Rask respons på hastighetsoverskridelse
 • Har akselerasjonsmåling som standard
 • Dekker krevende sikkerhetskrav, har GL marine godkjenning


Typiske bruksområder:

 • Mikroturbin hastighetskontroll og beskyttelse
 • Dieselmotor startkontroll og beskyttelse
 • Dual turbocharger hastighetsmåling
 • Sikkerhetsovervåkning av utstyr i kritiske bruksområder
 • Universal-tachometer
© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør