Våre hovedprodukter:

SpotScan - Spotpyrometer med skannerfunksjonalitet

SpotScan fra Fluke Process Instruments er et nytt revolusjonerende tilbehør for spotpyrometre som gjør det mulig å måle temperaturer over et større areal på måleobjektet ved hjelp av en skannermekanisme!

Ved å bruke de forskjellige innstillingene på selve sensoren kan du innhente temperaturinformasjon fra det skannede området på forskjellige måter. F.eks. ved å benytte «peak picker» funksjonen kan du se etter såkalte «hot spots» over et større areal, og ved å velge gjennomsnittsmåling vil du nettopp måle gjennomsnittstemperaturen over et større område.

Uansett hvordan du velger å benytte SpotScan, gir det deg muligheten til å innhente mer data for å forstå prosessen din enda bedre! 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør