Våre hovedprodukter:

smarTROLL MP - Multiparameterinstrument med vannkvalitets App


smarTROLL Multiparameter (MP) kombinerer bransjeledende vannkvalitetssensorer med revolusjonerende smarttelefon mobilitet! Intuitive App’er gjør opplæringstid praktisk talt unødvendig - VuSitu fungerer på Androide enheter og iSitu på iOS enheter som iPhone®, iPod touch® og iPad®.


Oppsettet er enkelt og brukervennlig, smarTROLL MP’en kobles til en batteripakke, iSitu™ eller VuSitu™  App’en startes og du kan begynne å lese av resultater. Ingen oppvarmingstid eller tidkrevende oppsett her, applikasjonen guider deg gjennom stikkprøver, kalibreringer og håndtering av data. Derfor blir også eventuelle feil fra manuell inntasting eliminert!

 

Måler opptil 14 parametere:

  • Kjemiske parametere: Oppløst oksygen, konduktivitet, pH, ORP, salinitet, totalt oppløste faste stoffer, resistivitet og densitet.
     
  • Fysiske parametere: Temperatur i luft og vann, barometrisk trykk, vann-nivå og vann-trykk.

 

 

Oppdrettsnæring:

  • Løsningen gjør jobben raskt, dvs. at du sparer tid når flere stikkprøver skal tas!
  • Test alle tanker/kar med ett instrument, iSitu App’en lagrer detaljer om hver enhet inkludert bilder og GPS koordinater. Dette gjør det enkelt og raskt å finne rette data.
  • Send «snapshot» sanntidsdata til kollegaer fra smarttelefonen, du kan også sende regneark med loggede data.

 

Hydrologi & miljø:

  • Eliminerer behovet for å frakte med deg flere, større og tyngre instrumenter ut i felten.
  • Mobil App’en bruker innovativ smarttelefonteknologi for sømløs arbeidsflyt mellom kontor og felt.
  • Last ned loggfiler manuelt via iTunes® eller Google Play og del dataene med alle mobile enheter. Send fortløpende mail med loggfiler mens arbeidet gjøres ute i felten.

 

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør