Våre hovedprodukter:

MXD70 serien - Modulær prosesskonstroller/transmitter

MXD70 serien fra LTH gir en modulær løsning på oppgaver innen vannanalyse. Det er i utgangspunktet en standard boks med IP66 enten for panelmontasje (96x96mm) eller for veggmontasje (større boks) som med utvalgte kort kan utføre aktuell oppgave.

MXD70 har en ”Plug & Play”-funksjonalitet som gjør at instrumentet automatisk gjenkjenner hvilke parametre som skal måles, uten at ekstra konfigurering eller kalibrering finner sted. En kontroller for alle analytiske målinger gir fordeler i bruk og lagerhold.

 

MXD70 blir installert med de inngangs- og utgangskort som brukeren har behov for. Hele 3 innganger kan fylles med kort for forskjellige sensorer. Som standard finnes en 4 til 20mA analogutgang, to reléer og 8 digitale innganger. Alle disse er helt fleksible og kan legges til valgte målinger før de blir gitt aktuell funksjon. Utgangene kan suppleres med flere analoge signaler og flere reléer.

 
Et klart og tydelig LCD display med bakgrunnsbelysning viser en, to eller tre prosessmålinger og i tillegg prosesstemperatur eller annen valgt parameter.
 
Kontrolleren har tre arbeidssett nemlig av/på, tidsproporsjonal og pulsproporsjonal. Ved av/på aktiveres reléet når settpunktet er nådd og går av når settpunktet underskrides. For å unngå flimmer av reléet, kan en forsinkelse settes inn. I tidsproporsjonal virkesett settes et proporsjonalbånd tilpasset prosessen. Når settpunktet nærmer seg vil reléet gå av i en kort periode og på i en lengre periode, ettersom settpunktet kommer nærmere vil syklusen endre seg slik at avperioden blir lengre. Syklustiden er justerbar og er summen av en på- og en avperiode. Beregnet på ventiler og doseringspumper som er konstruert for tidsproporsjonal styring. I pulsproporsjonal virkesett vil reléet gi en rekke pulser av samme lengde til prosessen. Pulstakten bestemmes av proporsjonalbåndet. Beregnet på å drive doseringspumper som aksepterer pulsinngang.
 
Det finnes også en doseringsalarm som vil gi alarm når en dosering overskrider en satt tid for eksempel ved feil på sensor eller prosess. Alarmen kan trigge utgangsreléet slik at overdosering unngås. For å rense sensorene er det en egen rutine for dette med justerbare tidsintervaller. En annen smart funksjon er mulighet for å benytte et SD minnekort for å lagre innstillinger og programoppdateringer.
 
Bruksområder:
Måling av ledningsevne, pH og oksygen i mange virksomheter, rent vann, renseanlegg, kloakkutslipp, miljøovervåkning, produksjonslinjer i næringsmiddelindustri, kraftforsyninger, kjemisk, medisinsk, papir, mineralvann og ølbrygging, fiskefarmer og lignende.
 
© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør