Våre hovedprodukter:

Ansatte

Tormatic as leverer produkter innen følgende fire områder:

  • Automatisering
  • Prosess
  • Testing Måling Kalibrering
  • Elektro Elektronikk

 

Her får du en kort oversikt over hvem som gjør hva:

 

Tor Øystein Edvardsen Tor Øystein Edvardsen
Daglig leder / Salg & Marked

Tlf: 33 16 50 25
Mobil: 915 37 869
e-post: tor@tormatic.no
   
Tove Bech Tove Gaarn Nielsen
Ordrekontor / Innkjøp og Logistikk

Tlf: 33 16 50 20
   
e-post: tove@tormatic.no
   
Thorill Gusland Thorill H. Jensen
Administrasjon / Ordrekontor

Tlf: 33 16 50 22
e-post: thorill@tormatic.no
   
   
Tore Guldbrandsen Tore Guldbrandsen
Senioringeniør Sikkerhetsinstrumentering

Tlf: 33 16 50 24
Mobil: 915 37 863
e-post: tore@tormatic.no
   
Kjetil  Hansen Kjetil Hansen
Senior salgsingeniør Automatisering

Tlf: 33 16 50 48
Mobil: 979 70 809
e-post: kjetil@tormatic.no
   

Per Egil Strand
Senior salgsingeniør Automatisering
 

Tlf: 33 16 50 37
Mobil: 913 02 266
e-post: peregil@tormatic.no
   
Per Tveit Vågsether Per Tveit Vågsether
Teknisk leder
Automatisering og Elektro


Tlf: 33 16 50 26
Mobil: 915 37 865
e-post: per@tormatic.no
   
Terje Augestad Terje Augestad
Senior salgsingeniør
Elektro, Prosess, Instrumentering & kalibrering


Tlf: 33 16 50 28
Mobil: 950 22 599
e-post: terje@tormatic.no
   
Rolf Ovesen Rolf Ovesen
Senior salgsingeniør
Prosess, Instrumentering & kalibrering


Tlf: 33 16 50 27
Mobil: 901 53 237
e-post: rolf@tormatic.no
   

Christer Dreng
Senior salgsingeniør
Prosess, Instrumentering & kalibrering

Tlf: 33 16 50 31
Mobil: 482 83  253
e-post: christer@tormatic.no
   

Flemming Gaarn Nielsen
Senior salgsingeniør
Prosess, Instrumentering & kalibrering
Sikkerhetsinstrumentering

Tlf: 33 16 50 29
Mobil: 909 63 389
e-post: flemming@tormatic.no 
   
Ingebjørg Lia Ingebjørg Lia
Markedsingeniør og kvalitetsansvarlig

Tlf: 33 16 50 36
e-post: ingebjorg@tormatic.no
   
   
Hilde Veiby Iversen
Regnskap

Tlf: 33 16 50 21
e-post: hilde@tormatic.no
   
   
Atle Bach Andersen
Atle Bach Andersen
Lager

Tlf: 33 16 50 30
e-post: atle@tormatic.no
   

 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør