Våre hovedprodukter:

PACE 5000/6000 - Trykkontrollere, 1 el. 2 kanaler

PACE 5000/6000 er Drucks modulære pneumatiske trykkontroller - satt sammen av et hovedinstrument og en/to utskiftbar(e) trykkmodul(er) for aktuelt trykkområde. Dette gir fordeler som lavere pris ved behov for flere trykkområder og en fleksibilitet ved valg av trykkområde slik at dette kan optimaliseres til arbeidsoppgaven.

Vanligvis må en sende hele instrumentet inn til kalibrering på gitte tidspunkter og således stå uten trykkontroller i kortere eller lengre tid. Men med PACE Life Support som er et program basert på ”aldri nedetid i produksjonen" leveres en identisk trykkmodul i tillegg sammen med et 5 års kalibrering og vedlikeholdsservice program med avtale om årlige kalibreringer. Når den originale trykkmodulen er til kalibrering, gjør reservemodulen jobben. En kan selvsagt også løse dette ved å kjøpe en ekstra modul til for eksempel et annet aktuelt trykkområde, og med litt planlegging alternere jobbene slik at en kan tilpasse kalibrering av en modul mens en jobber med den andre. Poenget er at med PACE 5000/6000 systemet kan en oppnå en uavbrutt produksjon!

 

 

Fordeler:

 • Svært enkel å betjene
 • High speed trykkontroll
 • Mulig med null nedetid grunnet modulært design
 • Trykkområder opptil 210 bar G og Abs.
 • Barometrisk referanse som opsjon
 • Presisjon til 0,001% FS over kalibrert temp.område
 • Nøyaktighet 0,0016% Rdg (+ 0,0033% FS)
 • Langtidsstabilitet 0,0025% FS pr. år
 • Touch screen med farger og høy oppløsning
 • RS-232, IEEE kommunikasjon, Ethernet og USB som standard
 • Konstruert for benk og 19” rack løsninger
 • Automatisert test med Druck 4Sight2 software eller tredjeparts programvare
 • Diverse testprogrammer som opsjon
 • Benytter Drucks egen unike piezo-resistive og TERPS trykksensorteknologi
 • Negativ Gauge kalibrering inkludert som standard

 

PACE 5000/6000 er enkel å betjene med selvforklarende symboler og funksjonsoppsett på et stort betjeningspanel i farger. Ved hjelp av pekefunksjonen kan en hurtig gå gjennom menyvalget for å finne rett funksjon. En USB tilkobling gjør det enkelt å koble til PC for nedlastning av program og teknisk support.

PACE 5000/6000 lagrer historiske data for kalibrering og vedlikehold. Hver gang en kalibrering har blitt utført, lagrer instrumentet automatisk opplysningene slik at kalibreringsdata til enhver tid er oppdatert. Dette er en vesentlig fordel ved kvalitetssikring av aktuell standard for kalibrering.

 

DEMO AV PACE 6000:
 

 

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør