Våre hovedprodukter:

Libero - pdf-logger

Med Elpro's PDF-datalogger er det kun nødvendig med ett enkelt instrument for å overvåke temperaturfølsomme varer under transport. Med Libero kan en til og med lage rapporter på en hvilken som helst PC i hele verden uten spesiell programvare.

Libero har innebygd PDF-generator og USB-port for tilkobling til PC. Ved ankomst kobles dataloggeren direkte til PC’ens USB-port og en rapport med alle relevante data printes ut i PDF-format. Ingen spesiell programvare eller opplæring er nødvendig utenom gratisprogrammet Adobe®Reader. Rapporten kan skrives ut, e-mailes til avsender, arkiveres på PC, sendes på det lokale nettverket eller kun avleses direkte på PC’en.

 

Verden over sendes daglig tusenvis av temperaturfølsomme produkter i en kontrollert atmosfære på 2º til 8ºC. Datalogger legges gjerne med for å dokumentere temperaturforhold under transport. Normalt legges de forprogrammerte dataloggerne på høvelig sted, og etter transporten blir data analysert ved hjelp av en dertil egnet programvare. Mottakeren må altså ha en spesiell programvare og også være i stand til å benytte denne. Ingen standardisering forekommer, programmet er oftest spesialtilpasset til dataloggeren. Med Elpro's Libero PDF-datalogger som er kompatibel med den nye ISO standard ISO-19005-1 for dokumenter blir dette nå mye enklere!

 

 • PDF/A er en ISO godkjent standard
 • Alarmindikator overensstemmer med WHO standard
 • Støtter overensstemmelse med FDA standard 21 CFR part 11
 • Elpro validitets sertifikat og IQ/OQ dokumenter
 • Flerbruk over 400 dager/ 3 år
 • 16.000 temperaturmålinger
 • Stort display med flere funksjoner
 • Måleområde -35ºC til + 70ºC
 • Nøyaktighet ± 0,2ºC (-10º til +25ºC)
 • Alarm: 2 nivå verdier eller 5 alarm områder/tidssoner
 • Funksjonsknapper for Transit og Arrived.
  Dataloggeren fortsetter å lagre data selv om Arrived er tastet.
  Ved flere ledd i kjølekjeden kan derfor hvert ledd få sin rapport
 • Detaljert analyse av rådata er mulig ved hjelp av programvaren elproLOG
 • Fri programvare for konfigurering via internet.
  Sender setter navn, generelle instruksjoner, loggeintervall, alarmer, passord etc.

 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør