Våre hovedprodukter:

Frog Flexilogger 100 - Telemetri datalogger

Dataloggeren FROG Flexilogger 100 fra Hydro International er konstruert for å overvåke omgivelsene med hensyn til miljø, vanndybde, vannstrøm, forurensing osv. – designet for datalogging og telemetrioppgaver i tøffe omgivelser. Helkapslet til IP68, innebygget GSM/GPRS modem og antenne for fjernavlesing.

Frog Flexilogger 100 kan arbeide som en ren batteridrevet datalogger eller som en telemetrilogger med innebygget GSM/GPRS modem. Loggeren blir levert med integrert antenne eller med en antennesokkel for tilkobling til ekstern antenne avhengig av forholdene. Frog Flexilogger 100 er konstruert for å overvåke omgivelsene med hensyn til miljø, vanndybde, vannstrøm, forurensing osv. Loggeren er robust med metallhus og endestykker i polykarbonat som oppfyller IP68 og er beregnet til å passe inne i et 100mm rør (4”). Men den behøver ikke et ekstra hus, den kan like gjerne spennes fast til et festepunkt. En festebrakett i plast formet som et rør som helt omslutter loggeren er en praktisk tilleggsartikkel. Frog Flexilogger 100 er hovedsaklig beregnet på hydrometriske oppgaver i elver, bassenger og borrehull hvor den kan gi alarm ved overstrømming, ekstraordinært regnfall, uventet forurensing etc, men den har også et langt større virkeområde.

 
Frog Flexilogger 100 har en inngang med 8 kanaler som kan ta imot signal fra en analog sensor 4-20mA og/eller 7 digitale signaler fra en SDI-12 multiparameter intelligent sensor. Loggeren mater eksterne sensorer med 12VDC og kan f.eks. logge en nivåsensor med 4-20mA og en SDI-12 sensor med 7 parametre.
 
Den kan strømforsynes fra innebygde batteripakker av type Alkaliene eller Litium og ekstern strømforsyning 12VDC. Loggeren vil arbeide i minst 5 år på de innebygde batteriene om en velger den mest strømsparende driften. Batteriene kan skiftes i felten. Den vil arbeide i opptil 2 år med modemet konstant på for å overvåke kritiske alarmapplikasjoner, og med eksternt blybatteri og solcellepanel kan den virke hvor lenge som helst…
 
Frog Flexilogger 100 lagrer opptil 30.000 16 bit avlesninger i flashminnet. De eldste dataene blir skrevet over når minnet er fullt. Data bevares selv om batteriet går tomt. Høy nøyaktighet med 16 bit oppløsning kan oppnås ved valg av kvalitetssensorer. Avlesing valgfritt fra 10 sek. til flere timer. Normalt loggeintervall er 1 time med overføring 1 eller 2 ganger daglig. Velg mellom logging ved en hendelse, periodisk logging eller pulstelling.
 
Frog Flexilogger 100 kan kommunisere via GSM/GPRS modem eller lokal RS-232C serieport. Protokoll Modbus ASCII eller DNP3. Gratis programvare Harvest Windows for konfigurering og avlesing av loggeren i felten, Pocket Harvest for bruk på Windows Mobile PDA’er og andre programmer gir full support ved oppsett og bruk av loggeren. SCADA program som leser DNP3 kan ta inn data fra loggeren i sitt system.
 
 
 
Se en demo av hvordan loggeren overfører data til web med Timeview
– 
www.Timeview2.net  NB: Brukernavn: user, Passord: demo
 
 
© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør