Våre hovedprodukter:

TTR300 serien

Mange av transformatorene i bl.a. Norges distribusjonsnett har stått i drift langt over serviceintervallet de opprinnelig ble produsert for. Ved å utføre preventiv testing reduseres faren for transformatorfeil betraktelig!

TTR300 måler omsetningsforholdet på store og små 3-fase transformatorer i kraft- og distribusjonsnettet. En solid konstruksjon gjør instrumentet velegnet for bruk i felten hvor det ofte er et tøft miljø.

TTR300-serien gir transformator-produsenten et velegnet verktøy med mulighet for raskt å sette opp avanserte testprosedyrer for test på enkle og kompliserte transformatorer, samt å lagre data for dokumentasjon. Instrumentet har mulighet for å sette opp grenseverdier ved måling av omsetningsforhold samt måling av faseforhold mellom sekundær og primær. Dette vil raskt indikere eventuelle problemer med transformatoren slik som kortslutning mellom viklingene eller problemer med kjernen. Slike målinger kan gjøres på spennings- og strømtransformatorer og avdekke fasefeil på disse.

 

  • Nøyaktig måling av omsetningsforhold, samt faseforhold mellom sekundær og primær
  • Mulighet for oppsett av testprosedyrer
  • Innebygd databasesoftware for lagring og bearbeiding av måleresultater
  • USB og ethernet port eller RS-232
© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør