Våre hovedprodukter:

DLRO600 - Micro-ohm-meter

Med DLRO600 fra Megger kan brytere, kontaktorer, strømskinner etc. måles på stedet uten bruk av tungt, uhåndterlig utstyr. DLRO600 er med sine nesten 15 kg for en lettvekter å regne, når det gjelder instrumenter av denne typen som ofte kan veie dobbelt så mye.

DLRO600 måler med teststrømmer fra 10A til 600 A DC i trinn på 1A og måler fra 0,1 micro Ohm til 1 Ohm, slik at en rekke forskjellige tester kan utføres med ett og samme instrument. Den solide kapslingen gir ett robust og kompakt instrument som egner seg både for innendørs og utendørs bruk. Inntil 300 testresultater med tilhørende notater tastet inn på instrumentets tastatur, kan lagres i det interne minnet. Resultatene kan også når som helst vises på det tydelige, bakgrunnsbelyste displayet eller lastes til en PC via RS-232 porten for videre lagring og eventuelt skrives ut på printer.

 

  • Liten og kompakt, veier under 15 kg
  • Teststrøm fra 10A – 600A DC
  • Oppløsning fra 0,1 micro Ohm
  • Måleområde 0,1 micro Ohm til 999,9 mOhm
  • Lagrer inntil 300 målinger med kommentarer
  • RS-232 port for nedlastning til PC eller direkte utskrift til printer

 

DLRO600 leveres komplett med 5m testledninger, programvare for nedlastning av data til PC, RS-232 kabel og brukermanual på CD-rom.

 


Instrumentet har tre ulike arbeidsfunksjoner som brukeren kan velge å benytte instrumentet på tilpasset måleoppgaven:

 

Normal: Måleledningene kobles til, ønsket teststrøm innstilles og test knappen trykkes inn. Instrumentet tilfører strøm stigende til ønsket teststrøm er oppnådd, holder i 2 sekunder og lar så teststrømmen synke i samme takt. Hele prosessen tar ca 7 sekunder.

 

Kontinuerlig: Benyttes når brukeren vil utføre en test over tid, måleresultatet kalkuleres hvert 2. sekund og oppdateres kontinuerlig.

 

Auto: Spesielt egnet der det skal foretas flere tester på rad. Instrumentet benytter separate testledninger for strøm og spenning for å oppnå en såkalt 4 punkts måling. Teststrømmen ledes i egne testledninger gjennom testobjektet og spenningsfallet over testobjektet måles med separate testledninger. Ved måling på en strømskinne hvor en ønsker å kontrollere de forskjellige koblingspunktene, tilkobles testledningene for strømmen i hver ende av strømskinnen, og med testledningene for spenning måles punkt for punkt. Instrumentet kjenner etter at alle ledningene er tilkoblet og starter automatisk en ny test hver gang testledningene tilkobles.

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør