Våre hovedprodukter:

DET14C / DET24C - Tangampermeter for jordplatemåling

Disse tangampermeterene for jordsystemsmåling kompletterer Meggers produktspekter slik at alle behov for jordmotstandsmålinger kan dekkes med deres produkter.

 

  • Måler overgangsmotstand fra 50 mΩ til 1500 Ω
  • Måler uten å åpne jordledningen
  • Måler uten jordspyd
  • Måler lekkasjestrøm fra 0,5mA til 35A
  • Støyfilter
  • Automatisk kalibrering
  • Automatisk område
  • Alarmer
  • Mulighet for lagring og overføring til PC
  • CAT IV 600V

 

Den elipseformede tangen gjør det enkelt å måle kabler med diameter opptil 37mm og skinner med en bredde på opptil 50mm. Tangens kontaktflater er enkle å holde rene. Lang batterilevetid og tydelig avlesning på bakgrunnsbelyst display gjør instrumentet lett å bruke!

 

DET14C/24C baserer seg ikke overraskende på Ohms lov R=E/I. En kjent vekselspenning på 1,396kHz induseres i jordledningen og som resultat vil en strøm flyte i jordkretsen. Denne strømmen måles og motstandsverdien kalkuleres. Tangen inneholder en kombinasjon av senderspole og mottagerspole. Dette fører til at hele kretsen med parallelle jordingsforbindelser, inkludert koblingsmotstand måles. Forutsatt at det er mange parallelle jordforbindelser vil disse være små i forhold til den aktuelle jordelektroden som måles i serie med disse.

 

DET14C/24C egner seg godt der en har full oversikt over jordingssystemet som mastejord, elektroder, kiosker og lignende som har gjennomgående jord og gir fordeler som rask måling og mulighet for avlesning av lekkasjestrøm. Metoden forutsetter at parallelle jordingsforbindelser finnes. Den vil ikke måle motstanden til jordsmonnet.

Det er visse betraktninger som må gjøres og instrumentet erstatter ikke tradisjonelle jordplatemålere tilsvarende DET 2/2 som måler med elektroder etter ”Spenningsfall” metoden. Men for en rask kontroll i et kjent system vil DET14C/DET24C gi store besparelser i tidsbruk, og kan faktisk være eneste mulige løsning for eksempel hvor en av sikkerhetsgrunner ikke vil åpne jordingsforbindelsen. Ved forebyggende vedlikehold vil lagring og utskrift av måleresultatet for sammenlignende analyser gi en stor sikkerhet for at jordingssystemet tilfredsstiller sikkerhetskravene.

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør