Våre hovedprodukter:

MIT1525 - 15kV DC isolasjonstester

Meggers MIT-serie utvides med 15kV isolasjonstester som sparer tid og eliminerer feilkilder!

Den nye MIT1525 utfyller Meggers veletablerte og populære MIT-serie innen 5 og 10 kV isolasjonstestere. Erfaring viser at DC isolasjonstesting på 15 kV kan oppdage mange feil som ikke er tydelig når testene er utført ved lavere spenning. Disse inkluderer vanligvis skadet ytterkappe og/eller isolasjon, samt isolasjon som er blitt degradert av korroderende eller ledende forurensninger.

 

MIT 1525 gir isolasjonsmotstandsmåling opptil 30 TΩ med 6 mA støyfiltrering og en nøyaktighet på ±5 % fra 1 MΩ opp til 3 TΩ. Logging av måledata gjøres enkelt via internt minne eller overføres kontinuerlig via USB til PC!

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør