Våre hovedprodukter:

PLZ-4W - Multifunksjons elektronisk last

Forskjellige strømforsyninger har ulike karakteristikker og bruksområder, det er derfor viktig å teste disse under tilnærmet like forhold som under praktisk bruk. Med PLZ-4W-serien ligger mulighetene åpne for en kontrollert test under forskjellige forhold.

 

 

  • Kan arbeide som konstant motstand, -spenning, -strøm eller -effekt belastning og en kombinasjon av konstant strøm + konstant spenning eller en kombinasjon av konstant motstand + konstant spenning.
  • Mulig å operere med tilnærmet 0V inngangsspenning.
  • For å teste en strømforsynings opptreden ved raske belastningsendringer, er det mulig å sette forskjellige stigetider (A/µS).
  • Mange muligheter for programmering, USB tilkobling til PC.
  • Kan arbeide i parallell eller med egen ekstra effektmodul for å øke effekten.
  • Sekvensfunksjon som gir mulighet for en omfattende strøm/belastningssimulering.
  • Timerfunksjon som kan måle tiden fra start til stopp for eksempel når spenningen fra strømforsyningen har nådd et bunnivå.
  • Mange funksjoner for sikring av kretsene: overspenning, overstrøm, overbelasting, for høy temperatur, under spenning og revers forbindelse.

 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør