Våre hovedprodukter:

SVERKER 650

SVERKER 650 er en kompakt og kraftfull 1-fase reletester for enkel bruk i felt grunnet sin begrensede størrelse og vekt.


Instrumentets logiske og selvinstruerende utførelse gjør den også meget lettforståelig å bruke. Sverker 650 innehar alle funksjoner som trengs for sekundær test av nær sagt alle 1-fase vern på markedet. Instrumentet har 0-100 A utgangsstrøm og kan teste mange typer av releer, som f. eks kraft-, spenning-, og strømreleer. Ved bruk av den tilgjengelige tilbehørsopsjonen ACA120 spenningskilde, så har man også muligheten til å teste retningsbestemte relevern!

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør