Våre hovedprodukter:

DLRO10 / 10X - Lite batteridrevet 10Amp LavOhm-meter

DLRO10/10X er små, portable instrumenter fra Megger som enkelt kan brukes også på trange steder. En solid kapsling gir et robust og kompakt instrument som egner seg for både innendørs og utendørs bruk. Leveres med to måleprober med 1,2m ledning for sikker bruk.

DLRO10/10X velger automatisk den mest passende teststrømmen opptil 10 A DC, for å måle motstand fra 0,1 micro Ohm til 2000 Ohm på et av de 7 områdene som er tilgjengelig. Det foretas en måling for hver strømretning for å eliminere kontaktspenninger på testobjektet, begge målingene samt gjennomsnittet av dem vises på displayet innen 3 sekunder med en nøyaktighet på 0,2%. For brukere som ønsker større kontroll over måleprosessen kan instrumentets meny benyttes for valg av maks teststrøm. Måleresultater med tilhørende notater tastet inn på instrumentets tastatur, kan lagres og/eller lastes til PC via RS-232 port, for videre behandling (NB: Gjelder modell 10X).

 

Brukeren kan velge mellom flere forskjellige målemodus:
Normal, Automatisk, Kontinuerlig og Induktiv måling. Se datablad for detaljer om de ulike målemodus.

 

 • Teststrøm opptil 10 A DC
 • Oppløsning fra 0,1µΩ
 • Måleområde 0,1 µΩ - 2000 Ω
 • Raskt og enkelt i bruk
 • Lav vekt, robust og portabelt instrument
 • IP54, like anvendelig i felten som på lab’en
 • Automatisk måling i begge strømretninger for å nulle ut eventuelle kontaktspenninger, emf.
 • Sikringsbeskyttet opptil 600V
 • Begrenser effekten til 250mW for å unngå skadelig oppvarming av testobjektet, kan overstyres
 • DLRO10X: RS-232 port for nedlasting til PC eller direkte utskrift på printer
 • Leveres med måleprober, 1,2 m testledninger og programvare for nedlasting
© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør