Våre hovedprodukter:

BITE3 - Rask og brukervennlig batteritester

Batteritesteren BITE3 fra Megger kan teste blybatterier opp til 2000 Ah. Tilstanden til batteriene bestemmes raskt, enkelt og pålitelig ved at instrumentet måler de viktigste batteriparametrene og presenterer resultatet grafisk.

Måleresultatene viser eventuelle svake celler som kan gi problemer på sikt. Samtidig måles overgangsmotstand i lasker og andre forbindelser mellom cellene. Alt dette gjøres uten å koble fra batteribanken!

 

 

  • Måler batteriene under drift og kalkulerer grad av mulig feil (Pass/Warning/Failure). Du oppnår mindre driftsstans og større sikkerhet.
  • Måler celle-impedans, motstand i lasker/forbindelser og cellespenning.
  • Måler ripple og harmoniske i ladestrømmen.
  • Lagrer alle nødvendige data – ikke nødvendig å ”stoppe opp, laste ned, slette og fortsette”
  • Benytter Windows CE som operativsystem og har 32 MB minne
  • Inkludert PC software – ProActiv Database Management – en kraftig, men brukervennlig programpakke som organiserer og analyserer måledata i en Access database


BITE3 måler ladestrømmen og dens innhold av overlagret vekselstrøm (ripple), noe som er helt nytt i forbindelse med batteritesting. Instrumentet har også en innebygget spektrumanalysator for å kunne vise harmoniske av den overlagrede vekselstrømmen. Disse egenskapene ved BITE3 gjør at du kan få en tilstandsrapport av hele batteribanken inkludert lader.
 

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør