Våre hovedprodukter:

M3LU2 - Universal, programmerbar transmitter

M-Systems M3LU2 er en smal (18,71mm), DIN-montert, programmerbar transmitter. En ideell løsning for lagerhold og tilpassing til forskjellige oppgaver, f.eks. på fabrikken.

I felten kan du enkelt programmere M3LU2 med DIP-svitsjer og en prosesskalibrator for innstilling av referanseverdier. På verkstedet gjør du det enklest direkte fra din PC. Du kan tilkoble termoelementer, motstandselementer, potensiometere, en strøm i område 0/20mA DC eller en spenning i område –10/+10 V DC.


Stor fleksibilitet på justering av områder for optimal tilpassing til prosessen. Valgbar reaksjon slik at utgangen går høy eller lav ved brudd på signalet. Prisen er hyggelig og sammenlignbar med standard transmittere.
 

  • Enkel og nøyaktig feltprogrammering av inngang og utgang.
  • Programmering med PC eller DIP-svitsjer.
  • PC software med en rekke muligheter, bl.a. lagring av konfigurasjon, serienr. og tagref.
  • 2000 V AC isolasjon.
  • Høy pakketetthet og DIN-skinne montering.
  • Svært god nøyaktighet med en oppløsning på 24 bit.

 

NB: Flere modeller tilgjengelig!

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør