Våre hovedprodukter:

M2MST - Giver for prosessignaler

M2MST fra M-System har samme fysiske mål og konstruksjon som signalomformerserien M2, men er spesiell fordi den kan innstilles til å gi en ønsket verdi på et prosessignal.

 
Monter den i skapet sammen med den øvrige instrumenteringen og du har en lett tilgjengelig signalkilde for kontroll, vedlikehold eller innjustering av prosessanlegget. Prisen er mye lavere enn for en kalibrator og gjør det økonomisk forsvarlig å montere den fast sammen med den øvrige instrumenteringen for rask service. F.eks. vil M2MST med 0-20mA og +/- 10V utgang kunne dekke de fleste aktuelle prosessignaler.
 
En annen mulig oppgave for M2MST er å være en manuell innstilling av temperatur, trykk, hastighet etc. sammen med aktuelt utstyr. Et digitalt display med 3 siffer gir nøyaktig innstilling med 0,1%. (-10,0% til +105%). M2MST har meget god stabilitet og det er full isolasjon mellom signalet og strømkilden.
© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør