Våre hovedprodukter:

MDC5/MDC6 - Power Supply med display

Fra M-System leverer vi en strømkilde for transmittere og prosessutstyr på 24V DC / 2,5A og 60watt for montering på skinne. Det spesielle med denne strømkilden er at den har et display montert i front.

 

Instrumentet har flere funksjoner - du kan avlese:

1. Spenningen
2. Strømmen som følge av belastningen
3. Maksimum strømbelastning (hold funksjon)
4. Monitor for beregnet gjenværende levetid til strømkilden

 

Life Monitor
Denne funksjonen baserer seg på levetiden for switching power supply som i høy grad avhenger av elektrolytt kondensatorene i kretsen. Etter tid tørker elektrolytten i kondensatorene ut og dette forårsaker lavere kapasitans og mulighet for andre skader. Skadene er i høy grad avhengig av omgivelsestemperaturen. MDC5 måler sin innvendige temperatur og beregner levetiden utifra temperatur og medgått tid. Den egner seg derfor svært godt innen vedlikehold av funksjonskritiske anlegg.

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør