Våre hovedprodukter:

BACnet gateway

Unitronics kan også levere ulike gateway-løsninger bl.a. BACnet til Modbus og M-Bus til Modbus gateway. Kan brukes til både UniStream og Vision serien!


Kommunikasjonsmodulen GW-BAC1 benyttes for å kunne koble PLS'er sammen med bygningsautomasjonssystemer - BACnet MS/TP, BACnet/IP og Modbus/TCP.Kommunikasjonsmodulen FS-QS-1X5X er en M-Bus til Modbus gateway.

M-Bus (Meter-Bus) er en europeisk standard for fjernavlesning av varmemengdemålere, kW timetellere og andre typer forbruksmålere. Kan også benyttes for å lese av ulike moduler som pulsomformere, analoge/digitale inngangsmoduler etc.
 

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør