Våre hovedprodukter:

M7E - Alarmmodul med display

M7E er en alarmmodul fra M-System beregnet for rekkemontasje. (Bredde på kun 29,5 mm.) Et FSTN LCD display med 68 x 95 punkter gir informasjon om prosessverdier og benyttes ved programmering av alarmene.

Displayet kan vise data i riktige verdier som f.eks. ºC, A, V, W, %, mA, kPa etc. sammen med alarmpunkter og trip-funksjoner. Programmeringen er enkel og bruker de 4 tastene på fronten sammen med informasjon på displayet. Du kan sette forskjellige parametere vedrørende inngangsverdier, og alarmnivåer kan deretter settes i riktige verdier som f.eks. 150ºC . Videre kan en sette en full pakke med alarmfunksjoner som forsinkelse ved oppstart, alarmforsinkelse, hysterese, holdfunksjon etc. En nyttig tilleggsfunksjon ved f.eks. test og igangkjøring er en alarmtest som gjør det mulig å aktivere reléene uten å tilføre inngangssignal. En tastelås hindrer operatøren i å endre oppsett uten å vite det.

 

Du kan også benytte en PC med et program som kan lastes ned fra nettet (gratis) for programmering av alarmmodulen. Spesielt ved programmering av flere enheter vil det være en fordel å benytte PC ettersom programmeringen kan lagres på fil og lastes ned til de forskjellige modulene. Programmet har også en mulighet for å sammenligne data fra to programmeringer ved siden av hverandre. F.eks. fra et oppsett lagret på PC’en og et som er lastet opp fra en modul, for å sammenligne verdiene og eventuelt justere parameterene.

 

Spesifikasjoner for modell M7EASV:

 

  • Inngang: 0-50mA, -1 til +1V eller -10V til +10V
  • Utgang: Quad alarm: N.O. el. N.C. eller Dual alarm: SPDT
  • Strømkilde: 100 til 240V AC

 

Moduler for termoelement, RTD og potensiometer finnes også.

© Copyright 2020 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør