Våre hovedprodukter:

RX-serien - Antennebarrierer, "Ex apparatus"

En "Ex apparatus" godkjent antennebarriere!

 

Solexy’s antennebarrierer i RX-serien sørger for trygg overføring av radiosignaler i eksplosjonsfarlige områder! Dette sikres av en smart patent som i hovedsak går ut på at produktene inneholder både en egensikker barrierekrets og et eksplosjonssikkert hus hvor elektronikken er integrert! Produktet fungerer således også som en sertifisert Ex d kobling/fitting. Både IECEx og Atex «Apparatus» godkjenninger finnes, dette kutter installasjonskostnader siden ingen systemgodkjenning fra 3.part er nødvendig!

Solexy’s antennebarrierer har en unik sikkerhetsfunksjon ved at de «struper» effekten levert til antennen i det tilfelle det skulle oppstå feil i radio, modem eller nettverkspunkt/router. På bakgrunn av Solexy’s patent og at antennen er en passiv komponent, kan denne byttes under drift i sone! Generell utførelse gjør det også mulig å koble sammen praktisk talt alle typer radiosendere og antenner. Løsningen er meget fleksibel og muliggjør kostnadseffektiv distribusjon av radiosignaler!

Vanlige bruksområder er innen olje & gass, marine, farmasi, kjemi og prosess. 

 

Offshore installasjoner, raffinerier og tankskip bruker UHF-radiosystemer som walkie-talkie for kommunikasjon, da er det også nødvendig med en infrastruktur som er tilpasset eksplosjonsfarlig område og et generelt tøft miljø. Det samme gjelder for VHF telecom- og navigasjonssystemer hvor man ønsker å plassere antennen i sone!

Solexy’s antennebarrierer i RX-serien er et smart valg for trygg overføring av radiosignaler i slike omgivelser!
 

UHF: Refererer typisk til håndholdt radio kommunikasjonsutstyr som Walkie-Talkie.
VHF: Refererer typisk til telecom- og navigasjonssystemer på skip/marine.

© Copyright 2021 Tormatic AS.
Publiseres med eRedaktør